Processos de selecció


La selecció del personal al servei de l'Administració Pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.


Processos Oberts

Processos Tancats

2018_11051 - Tècnic/a auxiliar de Biblioteca
  12/18 Agent de Policia Local
   07/18 Arquitecte Tècnic
    06/18 Enginyer Tècnic Municipal a Jornada Parcial
     05/18 Agent de la Policia Local
      03/18 Professor de flauta travessera Escola Municipal de Música (Jornada Parcial)
       02/18 Operari de la Brigada Municipal. Pla d'Ocupació Temporal
        01/18 Auxiliar administratiu. Departament de Secretaria-Intervenció
         Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-01-2019 13:26